porovnanie platov ženy muži
Opatrenie:

Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života

Výzva

Realizácia projektu bola ukončená. V záujme kontinuálneho sledovania problematiky odmeňovania mužov a žien, prebieha pravidelná aktualizácia sumárnych analýz z nových údajov, ktoré je možné nájsť v záložke na stiahnutie.